CZ  /  EN
Uložené byty se Vám zobrazí zde
Ústní rezervace
Rezervační smlouva
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Smlouva převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)
Předání bytové jednotky
1

Ústní rezervace

Byt, o který projevíte zájem, na Vaše přání předběžně rezervujeme na dobu 7 dní, abyste měli čas prostudovat si podklady k projektu, prověřit možnosti financování apod.
Ústní rezervace může být poskytnuta pouze po osobním setkání s naším prodejcem, a to v sídle naší společnosti (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě), nebo po prohlídce bytu (v případě dokončených projektů).

2

Rezervační smlouva

V případě Vašeho rozhodnutí byt koupit, zašleme Vám návrh Rezervační smlouvy.
Standardní doba rezervace činí 30 dnů od podpisu smlouvy. V odůvodněných případech může být po vzájemné dohodě tato doba prodloužena.
Rezervační poplatek činí 200 000,- Kč za každou jednotlivou jednotku.
Přílohou rezervační smlouvy je i vzorový text následné smlouvy, a to Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě), nebo Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (v případě dokončených projektů).

3

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby a především vymezuje:
• předmět převodu, tedy Vámi vybraný byt včetně venkovní plochy (terasa/lodžie/předzahrádka) pokud k bytu náleží, garážového stání a sklepa
• kupní cenu a způsob jejího uhrazení
• zálohu na kupní cenu ve výši 20% z celkové kupní ceny včetně DPH (je v ní zahrnut i rezervační poplatek), splatnou do 10ti dnů od podpisu Smlouvy
• doplatek ve výši 80% z celkové kupní ceny včetně DPH, a to po kolaudaci projektu a podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)
• termíny dokončení stavby
• možnosti klientských změn
• text Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva) a termín jejího podpisu
• závazek smluvních stran uzavřít za sjednaných podmínek Kupní smlouvu, a to do 30ti dnů od kolaudace projektu
• další podmínky nezbytné k uzavření Kupní smlouvy

4

Smlouva převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva)

Tato smlouva se uzavírá v rámci buď rezervační doby (v případě dokončených projektů), nebo v rámci doby dohodnuté ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní (v případě bytů v přípravě/ve výstavbě). Ve smlouvě je přesně specifikován předmět převodu, kupní cena bez i včetně DPH, způsob uhrazení (vlastní prostředky/hypoteční úvěr), termín předání jednotky a další náležitosti potřebné k převodu vlastnictví jednotky.
V rámci Kupní smlouvy je možné sjednat úschovu kupní ceny. U smluvní advokátní kanceláře naší společnosti je tato služba poskytována zdarma. V případě, že klient požaduje jiného schovatele (jiná advokátní kancelář, banka, notář), zařizuje si úschovu ve vlastní režii a na vlastní náklady.

5

Předání bytové jednotky

Předání bytu následuje po podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a uhrazení celé kupní ceny. Nejpozdější možný termín předání je stanoven v Kupní smlouvě, a to do 20 dnů od provedení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch nového vlastníka.